Kto nie pojmie ciszy nie pojmie też słów

(Piccolo Tomasseo)

Warszawa, 2001-04-10

Leonard Urbanowicz

Cel: oferta pracy

Doświadczenie:

1964 - 1965 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydział Gospodarki Wodnej w Otwocku - Stażysta - inspektor ds. technicznych
1965 - 1966

Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Inżynieryjnego " Hydrobudowa 1" w Warszawie

-inżynier budowy

Gospodarka wodno-ściekowa OZOS w Olsztynie w tym budowa:

1.rurociągu stalowego śr. 500 mm o dł. 9,5 km

2.ujęcia brzegowego wody wraz z przepompownią

3.uzbrojenie rurociągu wraz z przeciskiem pod torami

4.kanalizacja przemysłowa i sanitarna na terenie zakładu

5.sieć wodociągowa na terenie

1966 - 1968

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Oddział Oświaty Rolniczej w Gdańsku

- Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Melioracji Wodnych

1968 - 1989

Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego i Robót Fundamentowych "Hydrobudowa 1" w Nowym Dworze Mazowieckim

Inżynier w dziale przygotowania produkcji

Kierownik obiektu w KGR 9 Łowicz. Obiekty: oczyszczalnia ścieków łowicz ZPP "Syntex" w Łowiczu, kanalizacja sanitarna miasta

Kierownik budowy w KGR 9 Łowicz - budowy w mieście Żychlin:

1. Oczyszczalni ścieków komunalnych

2. kanalizacja główna miasta

3.rozruch obiektów oczyszczalni

4.budowa obiektów zaplecza

5.inne roboty

zastępca kierownika ds. technicznych KGR 18 Wyszków

1.Oczyszczalnia ścieków Ostrów Mazowiecka

2.Kanalizacja sanitarna Pułtusk

3.Wodociąg magistralny Wyszków

4.Kanalizacja miasta Ostrów Maz.

5.Zaplecze KGR 18

Zastępca kierownika ds. technicznych KGR 17 - Kierownik budowy oczyszczalni ścieków Ciechanów

1.Oczyszczalnia ścieków miejska Ciechanów

2.Oczyszczalnia ścieków cukrowni Krasiniec

3.Kanalizacja miasta Ciechanów

4.Gospodarka wodno-ściekowa cukrowni Krasiniec

Kierownik Samodzielnej Budowy SKB 24 Sierpc

1.Oczyszczalnia miejska Sierpc

2.Stacja uzdatniania wody j.w.

3.Gospodarka wodno ściekowa browaru Sierpc

4.Kanalizacja miasta Sierpc

5.Sieć wodociągowa w Sierpcu

6.Rozruch obiektów stacji uzdatniania wody

7.Oczyszczalnia ścieków komunalnych miasta Mławy

8.Kanalizacja magistralna miasta Mławy

9.Przepompownia ścieków w Mławie

Kierownik Grup Rozruchowych

1. Oczyszczalni i przepompowni ścieków w Mławie

2.oczyszczalni ścieków w Sierpcu

Specjalista ds. generalnego wykonawstwa w dziale Przygotowania Produkcji

1.Zgromadzenie podwykonawców dla budowy oczyszczalni ścieków Warszawy Prawobrzeżnej; Mińska Mazowieckiego

Zastępca dyrektora ds. pracowniczych

Zastępca dyrektora ds. przygotowania produkcji w zadaniach zleconych bezpośredni nadzór nad realizacją oczyszczalni ścieków Warszawy prawobrzeżnej.

Kierownik budowy eksportowej obiekty Chmielnickiej Elektrowni Atomowej w Nietiszynie (Ukraina)

1.Część podziemna maszynowni 3 i 4 z fundamentami turbo-generatorów (2 razy betonowanie ciągłe po 3860 m3)

2.Oczyszczalnia ścieków bytowych

3.Rezerwowa elektrownia spalinowa

4.Obiekty zabudowy miejskiej

5.Inne drobne roboty

Główny Specjalista w dziale Wykonawstwa

1989 - 1992

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Buildex"H. Szabłowski i Ska, Warszawa Pełnomocnik Zarządu

Dyrektor samodzielnego Zakładu Robót Budowlanych "Buildex" co

Dyrektor zakładu robót budowlanych. Budowy:

1.Oczyszczalnia ścieków Warszawy prawobrzeżnej "Czajka"

2.Kompostownia miejska Radiowo

3.Osiedle mieszkaniowe ul. Szczęśliwicka

4. Inne drobne roboty

1992

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne "INNOMED" spółka z o.o. w Warszawie

Dyrektor ds. budownictwa. Budowy:

1.Budowy: remont - wymiana ściany z lekkiej obudowy metalowej

2.budynek mieszkalny- roboty wykończeniowe

1992-1993

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "JARMEX" Warszawa

Kierownik budowy

1.Remont budynku administracyjno-technicznego

1993

"ABECO" spółka z o.o. Warszawa

Specjalista ds. przygotowania produkcji

1.Przygotowanie oferty dla oczyszczalni ścieków w Chełmie

1993 - 1995

"CONTES" S.A. w Warszawie

Kierownik budowy stacji uzdatniania wody w Radzyminie (generalny wykonawca)

1996 - do chwili obecnej

"Energopol Trade Centrum - Warszawa

Dyrektor budowy eksportowej w Moskwie - budowa ośrodków wypoczynkowych

Kierownik zespołu Budów

1. Budynki mieszkalne wielopiętrowe

2.Budowa całorocznego centrum narciarskiego na Szczęśliwicach

Wykształcenie:

1959 - 1964 Politechnika Warszawska Warszawa

magister inżynier budownictwa wodnego

Uprawnienia:

nr. uprawnień:

1252/71/WW - kierowanie robotami obiektów oczyszczania i uzdatniania wody

Wa-544/94 - kierowanie robotami ogólnobudowlanymi

Znajomość języków :

rosyjski - biegła w mowie i piśmie

Umiejętności:

Około 30 lat na różnych stanowiskach kierowniczych - Kierowanie dużymi zespołami zarówno w bezpośrednim kierowaniu produkcją, jak i w koordynacji Analiza procesów produkcyjnych od strony techniczno technologicznej oraz analiza kosztów i efektywności działania Ocena efektów pracy indywidualnej pracowników, zespołów pracowniczych w powiązaniu z wydajnością i jakością pracy

Dane osobiste

Wiek: 59 lat (ur.02-08-1941 Zalesie pow.Kostopol - Wołyń) Stan rodzinny: żonaty, dwóch dorosłych synów

Leonard Urbanowicz