Kto nie pojmie ciszy nie pojmie też słów

(Piccolo Tomasseo)
Zalesie sierpień 2002 - Fotografie Leonarda Urbanowicza opatrzone jego uwagami

Gołubne 17.08.2002 u Reni Gołubne 17.08.2002 u Reni Gołubne 18.08.2002 Dom Reni od wschodu Widok na Zalesie od Druchowskiej drogi na pola Urbanowiczów 18.08.2002
Widok na Zalesie od Druchowskiej drogi na pola Urbanowiczów 18.08.2002 Wschodni skraj pól Zalesia Druchowska Droga 18.08.2002 Widok na Fosę stan obecny mostek na Druchowskiej drodze 18.08.2002 Widok na pola Zalesia od strony Fosy (północnej). Kępa drzew to rejon pól Urbanowiczów 18.08.2002
Rzeka Fosa w rejonie byłych zabudowań Stanisława Żarczyńskiego. Stan na 18.08.2002 Widok na południowo-wschodnie futory Białki. Prawdopodobnie dom Barańczuków ważny w historii Zalesian 18.08.2002 Pozostałości po błotach w północno-wschodniej części Zalesia koło zabudowań Stanisława Żarczyńskiego18.08.2002 Tyle pozostało po zabudowaniach Stanisława Żarczyńskiego 18.08.2002
Henryk Żarczyński na ustalonym przez niego miejscu gdzie był ich dom. Henryk Żarczyński na swej ojcowiźnie 18.08.2002 Henryk Żarczyński na ustalonym przez niego miejscu gdzie był ich dom. Henryk Żarczyński na swej ojcowiźnie 18.08.2002 Miejsce, gdzie stali Żarczyńscy, gdy napadli ich bulbowcy 18.08.2002 Tyle pozostało po domu sąsiadów Żarczyńskich 18.08.2002
Henio i Renia na naszej ojcowiźnie. Tutaj był dom, w którym się urodziłem Ja i Renia w miejscu, gdzie ujrzałem świat 18.08.2002 Tu było nasze pole w kierunku zachodnim. W dali widoczne zabudowania Majtruków. Gdzieś tam był dom Franciszka Urbanowicza 18.08.2002 To jeszcze raz nasze pole na zachód od traktu 18.08.2002
To pole Marcina Urbanowicza, tu gdzieś był jego dom 18.08.2002 Tutaj był dom Franciszka Urbanowicza. Po prawej jedyny istniejacy na Zalesiu dom Majtruków 18.08.2002 Ten las daleko to według Reni Młodzianówka 18.08.2002 Widok na pola naszych sąsiadów od południa z pola Marcina. W dali, tam gdzie pas lasu, Młodzianówka 18.08.2002
Tu gdzieś był dom Walentego Cybulskiego 18.08.2002 Tam gdzie ta kępa drzew był dom mojej matki tzn dziadka Hipolita Cybulskiego 18.08.2002 Tu gdzieś był dom Adama Cybulskiego 18.08.2002 Kasia Basiuk, córka Ireny i Arkadija 18.08.2002
Obora Reni i jej zły pies 18.08.2002 Dwóch Henryków i wierna Skoda na Zalesiańskim trakcie 18.08.2002 Tu gdzieś była według Henryka pobita przez Ukraińców jego mama, Helena 18.08.2002 Trakt, widok w kierunku Białki w miejsce, gdzie znaleziono pobitą i ranną Helenę Żarczyńską 18.08.2002
Pomnik wzniesiony w 1995 roku na cmentarzu w Białce poświęcony Lipniczanom 18.08.2002 Polski krzyż dla uczczenia pogromu dokonanego na Lipniczanach 18.08.2002 Henrykowie z naszymi informatorkami na cmentarzu w Białce 18.08.2002 Kapliczka na cmentarzu w Białce 18.08.2002