Kto nie pojmie ciszy nie pojmie też słów

(Piccolo Tomasseo)
Michał Urbanowicz 1869-1924, brat mojego dziadka Wiktora

Adam Cybulski 1861-1938 z najmłodszymi dziećmi,brat mojego dziadka Hipolita - pierwszy z mieszkańców Zalesia

Marcin Sawicki z żoną Janiną, był ostatnim polskim sołtysem w Zalesiu. Fot. ze zb. Henryka Żarczyńskiego, syna Gracjana

Nie istniejący już cmentarz katolicki w Bereznem Fot. ze zb. H. Żarczyńskiego

Uczniowie szkoły w Zalesiu, rok 1934. Fot. ze zb. mieszkańców Zalesia

Sokołowscy, mieszkańcy Zalesia - fot. ze zb. H.Żarczyńskiego

Gracjan Żarczyński, syn Gracjana; na jego gruncie powstała szkoła w Zalesiu w latach 30 - tych

Adolf Urbanowicz 1911 - syn Wiktora, mój ojciec, w wojsku w Kowlu rok 1932. Fot ze zb. autora

Marcin Urbanowicz 1905 - 1943, syn Michała, zamordowany w 1943 r., były sołtys z lat 30-tych, wnuk założyciela, był w wojsku w Sarnach. Michał i Marcin to potomkowie pierwszego mieszkańca Zalesia z naszej rodziny Urbanowiczów Fot. ze zb. autora