Kto nie pojmie ciszy nie pojmie też słów

(Piccolo Tomasseo)
Autor z krewną Ireną (córką Marcina) w miejscu urodzenia, 2002 r. fot. autora

Rzeka Fosa,a właściwie to co z niej zostało dzisiaj, za naszych czasów tego parowu nie było.Fot. autora 2003 rok

Przed tym sadkiem stał dom, w którym urodziła się moja matka Józefa Cybulska, córka Hipolita Cybulskiego. Fot. autor, 2003

Dom mojej kuzynki Ireny z domu Urbanowicz, według stanu z 2003 roku. Gdyby eternit na dachu zastąpić słomą, to tak wyglądałby mój dom rodzinny. Przed 1943 rokiem domy były kryte słomą. Fot. autora

Dwaj Henrykowie Żarcz,yńscy, obaj się urodzili w Zalesiu i w 2002 roku po raz pierwszy przyjechali ponownie do Zalesia. Jeden Henryk to syn Stanistawa, ci drugi Henryk to syn Gracjana, nie byli jednak rodziną

Ech ta droga

Nic tylko zapłakać No i dobrze, żeby nie przekraczać